EFT- Emotional freedom technique

EFT - Emotional Freedom Techniques - "psykologisk akupunktur utan nålar"
Effektivt verktyg som kan befria dig från oro, stress, trauman, övervikt och värk.
Metoden hör hemma inom Energy Psychology och växer starkt i USA och på kontinenten.

EFT- behandling

(60 - 90 minuter)

Vi börjar med att samtala och att identifiera önskemål, problematik att jobba med och därefter börjar vi med knackandet. Knackandet är lätt att lära sej och är skonsam. Den kombineras med samtal där jag coachar och hjälper till med att bearbeta symtom samt bakomliggande orsaker.

Om du har svårt att ta dig till Umeå fungerar EFT även bra per telefon eller Skype.

Ring gärna för mera information

Hur fungerar den?

EFT hjälper rent neurologiskt till att bryta kopplingen mellan stimulus och stressreaktion genom att man knackar på triggerpunkterna.

Knackningarna skickar signaler via nervsystemet till amygdala (i hjärnan) som lugnar ner alarmreaktionen. Det leder till att kortisolnivån i kroppen minskar med så mycket som 24% medan oxytocin (må gott hormon) och serotoninnivån ökar. Detta innebär att stress och panik byts ut mot en mera lugn känsla som även gör det lättare för hjärnan att få perspektiv på problematiken. EFT bidrar till att man känner och tänker annorlunda, ett nytt sätt att komma i balans.

Dessutom varar förändringen, eftersom man har löst problemet på dess grundläggande nivå i nervsystemet.

EFT är varsam och full lindring uppnås. EFT är förstås inte perfekt. Men vanligtvis fungerar EFT utmärkt och resultaten är minst sagt spektakulära. EFT fungerar ofta när inget annat hjälpt.

Forskning och evidens

EFT är en relativt ny metod i Sverige, och forskningen är ännu i sin linda. De kliniska resultat som finns pekar i en väldigt positiv riktning, speciellt vid depression och trauma där EFT har lika god verkan som EMDR. På den den engelska branschorganisationern AAMETS hemsida kan du läsa mer om läget på forskningsfronten, liksom hos Center för Energipsykologi och EFTUniverse.com.

Källa: EFT scandinavia

 

Artiklar om EFT på svenska

Vid ångest är EFT/TFT effektivare än KBT och läkemedel, David Feinstein, PhD, klinisk psykolog. Svensk översättning av Kjell Forsberg

Musklerna minns det vi helst vill glömma artikel av Susann Forsberg

Källa: Center för energipsykologi

 

Känslor och Hälsa

Känslor påverkar hälsa, välbefinnande och framgång, Kjell Forsberg Länk

MD writes article on Emotions, Energy, and Healing: Länk

Technical evidence of the link between emotional causes and physical ailments: Länk

The Limits of Talk. Bessel Van der Kolk Wants to Transform the Treatment of Trauma. Länk

The Neurophysiology of Dissociation and Chronic Disease, Robert Scaer: Länk

Källa: Center för energipsykologi

 

Jag är utbildad av

Center för energipsykologi, Stockholm samt

EFT Scandinavia, Umeå